Fotovoltaické elektrárny

Děkujeme, že jste zavítali na stránky o fotovoltaických elektrárnách. Pokud hledáte partnera, který by Vám pomohl výrazně snížit rozpočet na dodávkách a vybral toho nejlepšího dodavatele pro Vás, jste tu správně. Věříme, že Vám pomůžeme snížit náklady uvažovaného projektu výběrem nejlepšího a nejkvalitnějšího materiálu. Vynasnažíme se, abychom splnili i Vaše nejnáročnější požadavky. Vyžádejte si nezávaznou nabídku na Váš projekt/soupis materiálu.

Na základě Vaší poptávky Vám vypracujeme nabídku na tento materiál:

- Fotovoltaické panely, měniče napětí, příslušenství
- Kabely (také kabely solární)
- Transformátory (suché + olej) standard i nízkoztrátové, pro zájemce i repas
- Rozvaděče VN
- Rozvaděče NN
- Kiosek (skelet) vybavený, případně prázdný

Pro ty, kteří jsou úplně na začátku, tak co je vlastně fotovoltaická elektrárna a co znamená slovo fotovoltaika?

- Fotovoltaikou je nazývána přeměna světla na elektrickou energii. Toto označení pochází z řeckého slova a skládá se ze dvou slov "foto = světlo" a "volt – jednotka elektrického napětí". Fotovoltaika byla objevena již v r. 1839 francouzským fyzikem Alexandre Edmond Becquerelem. Tento vědec objevil, že je možné přeměnit sluneční záření přímo na elektřinu.

- Fotovoltaická elektrárna je soubor menšího či většího počtu solárních panelů, střídače či střídačů, podpůrných a jistících prvků. Samozřejmě, že k elektrárně patří i konstrukční prvky a kabeláž. Solární elektrárny se liší především svým výkonem, jinak se většinou jedná o stejný princip. Energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely se přemění ve střídačích na střídavé veličiny a poté je předána do domácí či rozvodné elektrické sítě o kmitočtu 50 Hz.

- K přednostem fotovoltaiky patří minimální náklady na údržbu, šetrnost vůči okolí (žádné emise, žádný hluk), vysoká spolehlivost a modulárnost. U větších fotovoltaických elektráren je zapotřebí také kiosek. Jsme schopni zajistit výběr nejlepšího dodavatele dle Vašich požadavků.

- Stavba fotovoltaických elektráren je v dnešní době populárním odvětvím. FV můžeme postavit na rodinných domech, chatách, různých přístřešcích, skladových objektech nebo na volné ploše, třeba na pronajatém poli. Na volné ploše se použije tato nebo obdobná konstrukce.

Výsledek vypadá třeba takto:

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Zde na obrázku vidíte fotovoltaickou elektrárnu Dubňany na Hodonínsku o výkonu 2,164 MWp, 12000 solárních panelů na ploše 7 ha, solární park zajistí elektřinu zhruba pro 400 rodinných domků.

Rozlišujeme více druhů FV panelů.

Rozlišujeme panely monokrystalické, polykrystalické a amorfní, vždy raději necháme volbu na projektantovi, který rozhodne, který je do našich podmínek nejvhodnější.

Jak byste tedy měli postupovat?

1. Prvním krokem

je zhodnocení vhodnosti vybudovat FVE na své střeše případně volném prostoru s ohledem na základní dané dispozice – tedy lokalita, sklon střechy, orientace v rámci světových stran, vyhodnocení případných negativních jevů, kterými může být např. zastínění stromy, okolními budovami apod. Základním předpokladem pro smysluplnou dodávku solárního fotovoltaického systému je umístění panelů na jižní nezastíněnou střechu orientace (JJV-JZ) potřebné velikosti, nebo potřebnou plochu orientovanou směrem k jihu ( bez stínů okolními stavbami nebo předměty) ve sklonu 30 –40° (optimálně pro instalace v ČR 34°). Potřebná plocha na instalaci každé kWp : šikmá střecha (30–40°) : cca 8m2 volné střešní plochy ; rovná střecha nebo volný terén: 20–25m2. Fotovoltaické panely jsou většinou rozměru 1,6×0,8 nebo 2×1m. Na RD se nabízejí standardně fotovoltaické elektrárny od 2,24 po 22kWp nebo dle dohody, fotovoltaické elektrárny od 20kWp řešené individuálně dle technických možností a potřeb investora. Většinou následuje dvouměsíční zkušební provoz a dokončení řízení k připojení FVE k síti. Práce na střídavé straně spojené s připojením zdroje k síti jsou řešeny zvlášť na základě požadavků distribuční společnosti k možnostem připojení fotovoltaické elektrárny na stávající elektroinstalaci.

2. Druhým krokem

je určení výkonu fotovoltaické elektrárny
a) Pokrytím daného prostoru na střeše
b) Podle žádané produkce, kterou má FVE dosahovat
c) Podle Vašich finančních limitů , v případě zájmu můžeme doporučit zavedenou firmu, která
pro Vás vybere nejvhodnější úvěr. Realizovat je možno libovolnou velikost systému dle technických a finančních možností s minimálním výkonem 2,24kWp. Životnost FVE je cca 30–35let. Záruka produktová na panely a měniče bývá zpravidla 5let, záruka výkonová 12let 90% výkonu a 25let 80% výkonu. V roce 2008 došlo k prodloužení z 15ti na 20let garantované výkupní ceny státem a zrušení dotací ze SFŽP ČR.

3. Posledním krokem

v rozhodnutí je:
jakým způsobem nabídnete vyrobenou elektřinu k výkupu - zda pevně stanovenou výkupní cenou nebo zda za ni budete požadovat zelený bonus. Pokud tedy máte úplně jasno ve výkonu FVE a formě výkupu můžete již požádat provozovatele distribuční soustavy o připojení. Za tuto žádost neplatíte žádné poplatky a provozovatel distribuční soustavy (ČEZ, EON, PRE atd.) má zákonnou lhůtu 1 měsíc na to, aby Vám poslal své stanovisko ohledně připojení. Toto stanovisko bude ve většině případů kladné a budou v něm určeny případné úpravy přípojného místa tak, jak je provozovatel vyžaduje. Toto stanovisko má platnost 1 rok – během této lhůty se můžete kdykoliv pustit do realizace. Každý provozovatel DS má své hlavičkové formuláře – Žádosti o připojení. V případě, že se bude jednat o lokalitu v síti PRE nebo ČEZ můžeme nabídnout odborného pracovníka, který toto za Vás vyřídí. Nesmíme zapomenout ani na admistrativu spojenou se stavebním úřadem. U staveb FVE, které se staví na střechách rodinných domků rovnoběžně se střešní krytinou postačí územní souhlas. Můžeme nabídnout i projektanta, který projekt vypracuje a pak nic nebrání výstavbě FVE. U malých FV systémů (cca 5kW - 10kW) samotná realizace netrvá déle než týden. Po dokončení realizace a předložení dokladů vyhotoví PDS smlouvu o připojení. Jedním z dokladů je licence výrobce el. energie, kterou je nutno získat přes energetický regulační úřad. Pokud si fototovoltaickou elektrárnu budujete jako fyzická osoba, tak u výkonů do 20kWp nepotřebujte pro získání licence žádné odborné vzdělání. Pokud je vše v pořádku, tak nic nebrání zkušebnímu provozu a osazení elektroměrem. Pak Vám už jen provozovatel distribuční soustavy vyhotoví smlouvu o připojení a můžete začít dodávat el. energii do DS.

Sluneční svit:

Česká republika není optimálně položena co se týče dopadu slunečního záření, ale i přesto se jedná o velmi vhodnou lokalitu k výstavbě slunečních elektráren. Za vše mluví čísla. Minimální svítivost na území České republiky se pohybuje od 950 kWh/m2 a maximální svítivost se pohybuje kolem 1.250 - 1.300 kWh/m2.

V kostce je postup asi tento:

• Zpracování přesné cenové nabídky a položkového rozpočtu
• Vytvoření podnikatelského záměru pro hypotéku či úvěr nebo vlastní financování
• Zpracování žádosti pro distribuční společnost /ČEZ, EON, PRE/
• Zpracování OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU
• Zpracování žádosti pro Energetický regulační úřad pro vydání licence
• Zprostředkování Identifikačního čísla /IČ/
• Vytvoření projektu elektro přípojky a následné zkonzultování s distribuční společností
• Zpracování žádosti o dotaci na SFŽP (Státní fond životního prostředí)
• Samotná realizace

V případě Vašeho zájmu, volejte 724177540 pomůžeme Vám s výběrem dodavatele ve Vaší lokalitě i se samotnou realizací a zajistíme v případě zájmu i stavební dozor.

Fotogalerie

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Poptávka

Kontakt

M&M KABELY

Drtinová Milena

Email: info@mamkabely.cz

Tel: +420 602 557 188

Fax: +420 272 915 101

Skype: milena.drtinova

IČO: 71865055

Aktuálně