Kabely, vodiče

KABELY A VODIČE NN SILOVÉ

Silové kabely a vodiče se používají k rozvodu elektrické energie v budovách, strojích a různých elektrických zařízeních. Vodivý materiál je v převážné míře z elektrovodné mědi nebo hliníku a tvoří jádro, které je plné nebo složené. Použití vodičů je dáno jejich konstrukcí. Vodiče, které mají jádro plné nebo složené z malého počtu drátů jsou málo ohebné, a proto je lze použít jen pro pevné uložení. Podle určení se vkládají do trubek, lišt, na podpěry, do zdi, betonu, země ap. Vodiče pro připojování pohyblivých elektrických zařízení mají jádro složené z většího počtu tenkých drátů, jsou proto dostatečně ohebné a používá se pro ně název šňůry. Lehké šňůry se používají pro přívody k malým domácím spotřebičům, pro vnitřní instalaci ve svítidlech ap. Střední a těžké šňůry snášejí větší mechanické namáhání, a proto se převážně používají v průmyslových provozech. Kabely a vodiče se dodávají v délkách dle požadavku odběratele na dřevěných nebo kovových bubnech, v kruzích balených volně, v krabicích a v ochranné fólii, vždy zabezpečeny proti vnikání vlhkostí do kabelů a vodičů.

Mezi nejčastěji požadované silové kabely a vodiče patří:

Kabely s PVC pláštěm a Cu jádrem:
0,5-CYKY, CYKY, CY, CYY, YY, CYA, CYKYLo, CYBY, CYMY, CYMYZ, CYKYDY, CMSM, CMFM, CYLY, CYSY, CYKFY, NCYKFY, H05(7)V-U, H05(7)V-K, H03VV-F, H05VV-F, NYCY, NYCWY

Kabely s PVC pláštěm a Al jádrem:
AYKY, AYKYz, 1-AEKS, 1-AES, AY, AYKYDY, AYY, NAYY

Kabely s pryžovým pláštěm:
CGLG, CGSG, CGTG, CGTU, CGZ, CUZ, CGAU, CGGU, CGDU, 1-CHBU, CBEH, CGKZ, H07RN-F, H05RN-F, A07RN-F, H07RN-F, TITANEX

Kabely oheň retardující a ohniodolné s Cu jádrem:
CXKE-R, CHKE-R, CHAH-R, CHTH-R, CXKE-R/C, CHKE-R/C, CXKHDH-R/C, 0,5-CXFE-R, NHXH, N2XH, HNXCH, CHKE-V, CXKE-V, CHAH-V, CHTH-V

Kabely oheň retardující s Al jádrem:
AHKE-R, AXKE-R, AHKE-R/C, AXKE-R/C

KABELY NN UPRAVENÉ

Upravené šňůry s neoddělitelnou vidlicí slouží k pohyblivému připojení elektrických spotřebičů.

Podle provedení se upravené šňůry rozlišují na:

Pevně připojené
tj. šňůry, které jsou na jednom konci opatřeny neoddělitelnou vidlicí a druhý konec je volný se žílami upravenými k pevnému spojení do svorek elektrického předmětu.

Oddělitelné
tj. šňůry, které jsou na jednom konci upraveny neoddělitelnou vidlicí a na druhém konci nástrčkou.

Prodlužovací
tj. šňůry, které jsou na jednom konci upraveny neoddělitelnou vidlicí a na druhém konci prodlužovací zásuvkou. Číselné značení upravených šňůr s neoddělitelnou vidlicí předepisuje norma ČSN 34 7503,která přesně specifikuje požadovaný druh upravené šňůry.

KABELY VN 3 - 35 kV

Vysokonapěťové kabely se používají pro primární rozvod elektrické energie mezi transformátorovými stanicemi a průmyslovými objekty. Všechny typy vysokonapěťových kabelů musí být chráněny proti vnikání vlhkosti. Nejvíce používanými se v současné době staly vysokonapěťové kabely s izolací ze zesítěného polyethylenu do 35kV, které nahradily dříve používané kabely s napuštěnou papírovou izolací. Při vysoké čistotě polyethylenu jsou zaručeny vynikající elektrické a tepelně mechanické vlastnosti. Pro tyto kabely je charakteristické - vysoký přenosový výkon a vysoká zkratová zatížitelnost.

Kabely VN 3kV:
kabely celoplastové: AYKCY, CYKCY kabely s pryžovou izolací: CHBU, CHCH-R/C, CBEU, CHCY, CHAU

Kabely VN 6kV:
kabely celoplastové: AYKCY, CYKCY, CYKCYDY
kabely se sníženou hořlavostí, bezhalogenové: AHKCE-R, AHKCE-R/C, CHKCE, CHKCE-R, CHKCE-V
kabely s pryžovou izolací: CHBU, CHCU

Kabely VN 10kV:
kabely s izolací ze zesítěného polyethylenu: AXEKVCY, AXEKVCE, AXEKVCEY, AVXEKVCE, AVXEKVCEY, CXEKVCY, CXEKVCE, CXEKVCEY

Kabely VN 22kV:
kabely s izolací ze zesítěného polyethylenu: AXEKVCY, AXEKVCE, AXEKVCEY, AVXEKVCE, AVXEKVCEY, CXEKVCY, CXEKVCE, CXEKVCEY
kabely s pryžovou izolací: CHKCU

Kabely VN 35kV:
kabely s izolací ze zesítěného polyethylenu: AXEKVCY, AXEKVCE, AXEKVCEY, AVXEKVCE, AVXEKVCEY, CXEKVCY, CXEKVCE, CXEKVCEY
kabely s pryžovou izolací: CHVU

KABELY SDĚLOVACÍ

Do této skupiny patří sdělovací kabely vnitřní, místní, dálkové, návěstní, datové aj. Jejich použití je zřejmé již z jejich názvů a obecně slouží k přenosu signálů mezi sdělovacími zařízeními např: telefonní nebo telegrafní ústředny, k přenášení signálu v řídících obvodech, k ovládání, k signalizaci a pro zabezpečovací techniku v železniční dopravě, v dolech apod. Sdělovací vodiče se používají pro spoje v elektrických sdělovacích přístrojích a zařízeních pracujících převážně v nižších kmitočtových pásmech. Jsou to vodiče s plnými nebo složenými jádry, stíněné nebo nestíněné. Kabely a vodiče se dodávají v délkách dle požadavku odběratele na dřevěných nebo kovových bubnech, v kruzích balených volně, v krabicích a v ochranné folii, vždy zabezpečeny proti vnikání vlhkosti do kabelů.

Kabely místní sdělovací a ovládací:
TCEKPFLE, TCEPKPFLE, TCEPKPFEZE, TCEKES.

Kabely sdělovací oheň retardující:
JXKE-R, JXFE-R.

Kabely nízkofrekvenční, pro měření a regulaci:
JYTY, JQTQ, JYDY, SEKU, SYKY, SYKFY, BYFY-M, UKFY.

Kabely a vodiče propojovací pro pevné uložení:
YOJ, T, FEY, U, UF, Ufc, UfcU, Up, PNY.

Kabely a vodiče propojovací pro pohyblivé uložení:
NLXPB, NLXPC, LYQJ, LYGJF, LaU, NPH, NPHA, SLT, LT, LTF, LTFT, LTX, LTXK, LTXF, LTU, LTKXK, LTKXKF, LTXKF, MK, S 1108, NIETxYY, PNLY, TBVS, TBVFS.

Vysokofrekvenční kabely:
VEFY,VBPAE, VBPAM, VBPAF, VBPAK,VBSBT.

Kabely k indučnim pecím

kabely pro fotovoltaické elektrárny

Fotogalerie

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Poptávka

Kontakt

M&M KABELY

Drtinová Milena

Email: info@mamkabely.cz

Tel: +420 602 557 188

Fax: +420 272 915 101

Skype: milena.drtinova

IČO: 71865055

Aktuálně